Privatumo ir slapukų veiklos politika

2018.05.24

Privatumo ir slapukų veiklos politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo ir slapukų veiklos politika  (toliau – Taisyklės) reglamentuoja UAB Interautomatika, adresu Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius (toliau – Interautomatika) bei dukterinės įmonės SIA Interautomatika, adresu Brivības gatve 224 A, Rīga, LV- 1039, Latvija,  (toliau – Interautomatika) bei internetinių puslapių www.interautomatika.lt, www.interautomatika.lv, www.interlab.lt, www.interlab.lv (toliau – Interautomatikos internetinės svetainės) ir Interautomatika klientų (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. Interautomatikos internetinėse svetainėse ar tiesiogiai Interautomatikos darbuotojams nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Interautomatika juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo gavęs pasiūlymą ar įsigijęs prekių iš Interautomatikos.

1.5. Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia Interautomatikai, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.

2.2. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pastas, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas ir kita Interautomatikos internetinėse svetainės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras ir kt.);

2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

2.2.5 tiesioginės rinkodaros tikslais (tik gavus sutikimą)

2.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką gabriele@interautomatika.lt arba paskambindamas numeriu +370 699 19726. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 5 darbo dienas).

2.4. Interautomatika pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris siunčia paklausimą, daro užsakymą, teisę į privatumą. Interautomatika renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, pvm kodas ir kita Interautomatikos svetainės registracijos formoje nurodyta informacija) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro atsiuntęs laišką el. paštu gabriele@interautomatika.lt ir parašydamas sutinka, ar ne. Mes siunčiame naujienlaiškius pateikdami tik klientui įdomią ir aktualią informacija bei specialiais kainų pasiūlymais kliento nurodytu el. paštu ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).

2.5. Interautomatika įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Interautomatika partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas bei UAB MeilerLite, naujienlaiškių siuntimo programai (tik Pirkėjo el. pašto adresas). Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Registracijos pateikimo taisyklės

3.1. Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis Interautomatikos teikiamomis paslaugomis.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu gabriele@interautomatika.lt arba telefonu +370 699 19726

5. Slapukai (angl. cookies)

5.1 Informuojame, jog slapukų nenaudojame.

6. Taisyklių keitimas

6.1. Interautomatika turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas Interautomatikos internetinėse svetainėse.

6.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda Interautomatikos internetinėse svetainėse.

6.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

6.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Interautomatikos ar Interautomatikos internetinių svetainių teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

7. Informacijos pateikimas ir perdavimas

7.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Interautomatikai yra pateikiami elektroniniu paštu gabriele@interautomatika.lt

7.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums gabriele@interautomatika.ltInterlab © 2019