Antiserumai

Monovalentiniai, polivalentiniai bei grupės antiserumai skirti Salmonella, Shigella, Yersinia ir E.coli serotipavimui. Visi antiserumų testai atliekami su monokloniniais antikūnais, todėl užtikrinama stipri ir specifinė agliutinacija be kryžminių reakcijų.

Polivalentiniai, grupės ir monovalentiniai antiserumai skirti Salmonella genties bakterijų serotipavimui.


Daugiau

Polivalentiniai ir monovalentiniai antiserumai skirti Shigella bakterijų serologiniam nustatymui.


Daugiau

Yersinia enterocolitica diagnostikai skirti antiserumai ir Widal reakcijų reagentai.


Daugiau

Monovalentiniai ir polivalentiniai antiserumai skirti E.coli serotipavimui.


Daugiau


Interlab © 2021