α-1-Acid glycoprotein (kiaulių α-1-AGP)

Gauti pasiūlymą
α-1-Acid glycoprotein (kiaulių α-1-AGP)
paskirtis: ELISA rinkinys kiekybiniam α-1- rūgšties glikoproteino nustatymui iš kiaulių plazmos ir serumo
pakuotė: 96 testai
tyrimo atsakymas: 120 min
tiriamoji medžiaga: serumas, plazma
Interlab © 2021